หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 73
ท อ62/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ท อ72/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ท อ74/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1002/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1458/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1475/58
ฟังคำสั่งฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.176/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.3
ผบ.2133/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2201/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.2218/59
นัดพิจารณาหลักประกัน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.3
ผบ.2342/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.2594/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.2655/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.2679/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.2685/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.2688/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.28/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.613/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.3
ผบ.614/60
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.829/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.897/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.982/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.1005/58
พิจารณาหลักประกัน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 10
พ.1035/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
พ.1134/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1151/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1173/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1391/60
พร้อม/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.1447/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.39/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 13.30 น.
พ.40/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14* เวลา 13.30 น.
พ.41/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 13.30 น.
พ.425/57
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.48/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 8.30 น.
พ.53/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8* เวลา 8.30 น.
พ.6/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.632/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.8/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.939/60
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.1347/48
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1388/60
ตรวจความพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1883/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1965/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.2379/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2413/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2493/60
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 10
อ.2496/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 10
อ.2510/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2516/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
อ.2647/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 10
อ.2733/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.2864/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.2899/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2934/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3201/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.3216/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3223/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.337/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3
อ.3544/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.3609/60
นัดตรวจความพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3658/60
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.3659/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3662/60
ตรวจความพรอ้มฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3929/60
นัดตรวจความพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.4258/58
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.488/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 14* เวลา 10
อ.493/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 14* เวลา 10
อ.495/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 14* เวลา 10
อ.527/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.568/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 2/1 เวลา 9.00 น.
อ.576/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 2/1 เวลา 9.00 น.
อ.598/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 2/1 เวลา 13.30 น.
อ.600/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 2/1 เวลา 9.00 น.