หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 148
อ.1933/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2516/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขร.8/60
ไต่สวนคำร้งอ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2032/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1025/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1965/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2012/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2517/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2693/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3175/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3199/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3214/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3238/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3238/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3296/60
ไต่ 100/2
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3329/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3499/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ -
ช.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ท อ32/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1517/59
นัดสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1647/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1945/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2025/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2042/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2043/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2045/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2046/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2047/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2057/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2087/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2094/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2096/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2102/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2103/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2105/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2106/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2109/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2110/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2111/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2112/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2113/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2115/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2119/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2128/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2358/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.524/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.527/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1059/58
นัดสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1084/60
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1171/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1174/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1515/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.748/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.812/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.984/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.3623/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1654/55
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1876/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2834/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3005/60
นัดตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3042/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3136/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3153/60
ตรวจความพร้อมพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3303/60
นัดตรวจความพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3330/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3539/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3697/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3700/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3702/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3716/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3725/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3741/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.706/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.799/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
กส.10/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขจ.17/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขถ.9/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
คม.18/60
ตรวจความพร้อมพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
คม.26/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
คม.27/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
บส.50/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1768/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.18/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1946/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1947/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1948/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1949/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1950/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1951/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1952/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2026/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2040/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2044/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2054/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2055/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2062/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2067/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2072/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2073/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2074/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2075/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2077/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2080/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2081/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2082/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2084/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2085/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2086/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2089/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2090/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2093/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2116/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2117/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2121/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2122/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2123/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2124/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2125/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2126/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2310/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2401/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3591/57
นัดสวมสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.539/54
ไต่สวนเพิกถอนการบังคับคดี
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.618/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.623/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1028/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1029/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1123/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1146/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1259/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1271/59
ฟังคำพิพากษาและคำสั่งศาลอ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1517/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1641/58
ฟังคำพิพากษาและคำสั่งศาลอ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1841/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
พ.316/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
พ.663/58
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2
ห้องพิจารณาที่ -
พ.823/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2
ห้องพิจารณาที่ -
พ.876/60
ชี้สองสถาน,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.902/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ -
พ.930/58
ฟังคำพิพากษาและคำสั่งศาลอ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2166/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2358/47
นัดพร้อม(ฟังผลชำระ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2576/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.529/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.8049/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.852/59
ฟังอุทธรณ์ภาค 2
ห้องพิจารณาที่ -
ข.2/60
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1902/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)