ศาลจังหวัดพัทยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา
บังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 1. หมายเลขแดงที่ 3334/2558
 2. หมายเลขแดงที่ 5833/2550
 3. หมายเลขแดงที่ 4131/2550
 4. หมายเลขแดงที่ 4528/2550
 5. หมายเลขแดงที่ 2302/2550
 6. หมายเลขแดงที่ 2060/2546
 7. หมายเลขแดงที่ 1271/2546
 8. หมายเลขแดงที่ 1337/2549
 9. หมายเลขแดงที่ 494/2550
 10. หมายเลขแดงที่ 2060/2546
 11. หมายเลขแดงที่ 1271/2546
 12. หมายเลขแดงที่ 1337/2549
 13. หมายเลขแดงที่ 494/2550
 14. หมายเลขแดงที่ 7914/2545

บังคับคดีจังหวัดแพร่
 1. หมายเลขแดงที่ 3734/2551

บังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 1. หมายเลขแดงที่ 4951/2550
 2. หมายเลขแดงที่ 639/2550

บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
 1. หมายเลขแดงที่ 4106/2550
 2. หมายเลขแดงที่ 3182/2550
 3. หมายเลขแดงที่ 3873/2548
 4. หมายเลขแดงที่ 4222/2547
 5. หมายเลขแดงที่ 954/2549
 6. หมายเลขแดงที่ 2737/2549
 7. หมายเลขแดงที่ 4106/2550
 8. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 9. หมายเลขแดงที่ 1217/2551
 10. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 11. หมายเลขแดงที่ 3873/2548
 12. หมายเลขแดงที่ 4222/2547
 13. หมายเลขแดงที่ 954/2559
 14. หมายเลขแดงที่ 2737/2549
 15. หมายเลขแดงที่ 4106/2550
 16. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 17. หมายเลขแดงที่ 1217/2551
 18. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 19. หมายเลขแดงที่ 1378/2547
 20. หมายเลขแดงที่ 3787/2551
 21. หมายเลขแดงที่ 1378/2547
 22. หมายเลขแดงที่ 4647/2547
 23. หมายเลขแดงที่ 4719/2547
 24. หมายเลขแดงที่ 5536/2546
 25. หมายเลขแดงที่ 2404/2549

บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 1. หมายแลขแดงที่ 3764/2550
 2. หมายเลขแดงที่ 3764/2550

บังคับคดีจังหวัดลำพูน
 1. หมายเลขแดงที่ 3551/2546
 2. หมายเลขแดงที่ 3551/2546
 3. หมายเลขแดงที่ 729/2550

บังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
 1. หมายเลขแดงที่ 2327/2547
 2. หมายเลขแดงที่ 2518/2548

บังคับคดีจังหวัดลำปาง
 1. หมายเลขแดงที่ 5410/2546
 2. หมายเลขแดงที่ 5713/2549

บังคับคดีจังหวัดแพร่
 1. หมายเลขแดงที่ 3734/2551

ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา
สถิติประจำเดือน ปี2560
 1. รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทยา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
 2. รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 3. รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทยา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
 4. รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทยา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
 5. รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทยา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 1. เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ย ภาษาไทย
 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ย ภาษาอังกฤษ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 82
อ.1171/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.119/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.807/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1303/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.421/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.422/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.423/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.424/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1003/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1004/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1010/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1011/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1012/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.914/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.915/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.925/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.927/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.931/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.940/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.944/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.945/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.946/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.947/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.948/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.949/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.950/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.951/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.952/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.953/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.954/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.968/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.970/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.971/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.361/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.10300/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1162/59
ตรวจความพร้อมพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1217/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1312/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1439/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1466/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1730/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1855/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1856/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1857/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1858/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2134/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2362/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2508/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2510/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2831/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.3278/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.337/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3611/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3636/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3653/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.378/60
ตรวจความพร้อมของพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3783/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.735/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.788/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2
คม.2/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
ท อ39/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.488/60
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.573/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.622/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.653/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.697/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.724/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.727/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.743/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.789/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.115/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1233/59
นัดตรวจความพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1490/56
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.659/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.917/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.996/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1432/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.6700/52
ฟังผลชำระเงิน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1307/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.458/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.572/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.734/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)