ศาลจังหวัดพัทยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา
บังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 1. หมายเลขแดงที่ 3334/2558
 2. หมายเลขแดงที่ 5833/2550
 3. หมายเลขแดงที่ 4131/2550
 4. หมายเลขแดงที่ 4528/2550
 5. หมายเลขแดงที่ 2302/2550
 6. หมายเลขแดงที่ 2060/2546
 7. หมายเลขแดงที่ 1271/2546
 8. หมายเลขแดงที่ 1337/2549
 9. หมายเลขแดงที่ 494/2550
 10. หมายเลขแดงที่ 2060/2546
 11. หมายเลขแดงที่ 1271/2546
 12. หมายเลขแดงที่ 1337/2549
 13. หมายเลขแดงที่ 494/2550
 14. หมายเลขแดงที่ 7914/2545

บังคับคดีจังหวัดแพร่
 1. หมายเลขแดงที่ 3734/2551

บังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 1. หมายเลขแดงที่ 4951/2550
 2. หมายเลขแดงที่ 639/2550

บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
 1. หมายเลขแดงที่ 4106/2550
 2. หมายเลขแดงที่ 3182/2550
 3. หมายเลขแดงที่ 3873/2548
 4. หมายเลขแดงที่ 4222/2547
 5. หมายเลขแดงที่ 954/2549
 6. หมายเลขแดงที่ 2737/2549
 7. หมายเลขแดงที่ 4106/2550
 8. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 9. หมายเลขแดงที่ 1217/2551
 10. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 11. หมายเลขแดงที่ 3873/2548
 12. หมายเลขแดงที่ 4222/2547
 13. หมายเลขแดงที่ 954/2559
 14. หมายเลขแดงที่ 2737/2549
 15. หมายเลขแดงที่ 4106/2550
 16. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 17. หมายเลขแดงที่ 1217/2551
 18. หมายเลขแดงที่ 5697/2546
 19. หมายเลขแดงที่ 1378/2547
 20. หมายเลขแดงที่ 3787/2551
 21. หมายเลขแดงที่ 1378/2547
 22. หมายเลขแดงที่ 4647/2547
 23. หมายเลขแดงที่ 4719/2547
 24. หมายเลขแดงที่ 5536/2546
 25. หมายเลขแดงที่ 2404/2549

บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 1. หมายแลขแดงที่ 3764/2550
 2. หมายเลขแดงที่ 3764/2550

บังคับคดีจังหวัดลำพูน
 1. หมายเลขแดงที่ 3551/2546
 2. หมายเลขแดงที่ 3551/2546
 3. หมายเลขแดงที่ 729/2550

บังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
 1. หมายเลขแดงที่ 2327/2547
 2. หมายเลขแดงที่ 2518/2548

บังคับคดีจังหวัดลำปาง
 1. หมายเลขแดงที่ 5410/2546
 2. หมายเลขแดงที่ 5713/2549

บังคับคดีจังหวัดแพร่
 1. หมายเลขแดงที่ 3734/2551

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 39
อ.2073/59
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.141/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.143/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.295/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.140/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.154/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.172/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.175/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.178/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.187/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.95/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.12918/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2712/59
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3129/59
นัดพร้อมตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.401/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.821/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.979/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.133/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1746/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.187/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.2091/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.214/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.215/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.216/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.219/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.220/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2561/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.2661/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2663/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2722/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2723/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2724/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.397/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1068/56
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1335/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1343/59
นัดตรวจความพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1649/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.377/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.46/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ