หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 40
กส.6/61
ฟังคำสั่ง
เวลา 09:00
คม.2/61
สืบพยานจำเลย
เวลา 09:00
ท อ61/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
ผบ.667/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ.857/61
นัดพร้อม
เวลา 13:30
ผบ.974/59
สืบพยานจำเลย
เวลา 09:00
พ.1015/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 10:00
พ.1018/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 10:30
พ.1021/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 10:00
พ.1025/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 10:00
พ.1026/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 10:00
พ.1028/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 10:30
พ.1333/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
พ.168/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
พ.20/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.300/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ.354/61
นัดตรวจความพร้อม
เวลา 09:00
พ.359/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ.515/59
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
พ.533/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ.627/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.70/61
นัดตรวจ/ไกล่เกลี่ย
เวลา 10:00
พ.76/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
พ.77/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.904/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
อ.10378/57
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.1229/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1525/61
ตรวจความพร้อมฯ
เวลา 09:00
อ.1576/61
ตรวจความพร้อมพยาน
เวลา 09:00
อ.2188/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
เวลา 09:00
อ.2189/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
เวลา 10:00
อ.2408/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
เวลา 09:00
อ.2488/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
เวลา 09:00
อ.2647/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.3726/60
ตรวจความพร้อม
เวลา 09:00
อ.469/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.598/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ.7581/57
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
เวลา 13:00
อ.767/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.881/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00