หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 170
ข.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14* เวลา 13.30 น.
ข.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 13.30 น.
ข.3/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 13.30 น.
ข.4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 13.30 น.
ข.5/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 13.30 น.
ขจ.10/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 13.30 น.
คม.6/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 9.00 น.
บส.25/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 13.30 น.
บส.26/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 13.30 น.
บส.29/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14* เวลา 13.30 น.
ผบ.1024/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 13.30 น.
ผบ.1025/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 9.00 น.
ผบ.1026/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 9.00 น.
ผบ.1037/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 9.00 น.
ผบ.1038/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 9.00 น.
ผบ.1039/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 13.30 น.
ผบ.1119/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 13.30 น.
ผบ.1120/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 13.30 น.
ผบ.1121/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 13.30 น.
ผบ.1122/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 13.30 น.
ผบ.1123/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 13.30 น.
ผบ.1124/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 13.30 น.
ผบ.1125/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 13.30 น.
ผบ.1126/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 13.30 น.
ผบ.1133/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 13.30 น.
ผบ.1134/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 9.00 น.
ผบ.1135/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 9.00 น.
ผบ.1137/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 9.00 น.
ผบ.1144/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 13.30 น.
ผบ.1145/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 9.00 น.
ผบ.1300/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 13.30 น.
ผบ.1499/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1985/58
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.2173/59
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.22/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
ผบ.2603/60
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.2648/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.311/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.313/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.323/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.3294/54
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.3599/55
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3716/55
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.378/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.380/61
นัดไกล่เกลีย ให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3854/56
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.414/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.415/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.431/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.4342/57
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.435/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.493/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.500/61
ไกล่เกลี่ยให้การฯทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.524/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.631/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.632/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.639/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.642/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.3
ผบ.644/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.668/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.688/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.728/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.732/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.733/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.746/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.797/59
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.869/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.928/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 13.30 น.
ผบ.940/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 9.00 น.
ผบ.951/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 9.00 น.
ผบ.980/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
พ.1244/60
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.1359/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1365/59
ไต่สวนคำร้องขอพิจารณาคดีฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.1489/60
นัดพร้อมชี้สองสถานสืบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.1493/60
ไกล่เกลี่ยชี้ฯสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.1517/50
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.250/44
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.292/61
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
พ.309/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.460/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.461/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.462/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.468/61
ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.473/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
พ.501/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบยอม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.513/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.540/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 9.00 น.
พ.566/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 13.30 น.
พ.583/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 13.30 น.
พ.594/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 9.00 น.
พ.615/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 13.30 น.
พ.616/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.626/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 13* เวลา 9.00 น.
พ.634/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 9.00 น.
พ.641/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 13.30 น.
พ.642/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 9.00 น.
พ.643/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 13.30 น.
พ.644/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 13.30 น.
พ.657/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 9.00 น.
พ.658/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 9.00 น.
พ.663/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 9.00 น.
พ.664/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 9.00 น.
พ.665/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 9.00 น.
พ.670/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 9.00 น.
พ.671/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 9.00 น.
พ.673/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 13.30 น.
พ.677/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 13.30 น.
พ.679/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13* เวลา 9.00 น.
พ.70/61
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.709/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13* เวลา 13.30 น.
พ.723/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 13.00 น.
พ.727/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 9.00 น.
พ.774/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.876/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.994/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
อ.10467/56
ฟังผลชำระเงิน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
อ.1084/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.00 น.
อ.113/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1148/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 13.30 น.
อ.1319/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1319/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 13.30 น.
อ.1439/61
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 13* เวลา 13.30 น.
อ.1474/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 9.00 น.
อ.1511/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.1548/61
ไต่สวน 1002
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 13.30 น.
อ.1558/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 13.30 น.
อ.1561/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1655/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.1657/61
ครบกำหนดแยกฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1743/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 9.00 น.
อ.1746/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 9.00 น.
อ.1747/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 9.00 น.
อ.1756/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 9.00 น.
อ.1776/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 9.00 น.
อ.1784/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 13* เวลา 9.00 น.
อ.1798/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 9.00 น.
อ.1808/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 9.00 น.
อ.1812/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 9.00 น.
อ.1823/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 9.00 น.
อ.1827/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1834/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 2* เวลา 9.00 น.
อ.1837/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 6* เวลา 9.00 น.
อ.184/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.1841/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 9.00 น.
อ.1846/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1853/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1854/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 9.00 น.
อ.1855/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 9.00 น.
อ.1867/61
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 13* เวลา 9.00 น.
อ.1987/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.2013/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.203/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.3
อ.2297/60
นัดสอบถาม
เวลา 9.00 น.
อ.243/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.2607/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2761/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.2875/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.2972/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.300/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.320/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.3570/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.3726/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
อ.3956/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
อ.4125/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
อ.5280/53
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.6804/50
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.694/61
ไต่สวนมูลฟ้องไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
อ.894/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
อ.914/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.