หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
ผบ.1524/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
ผบ.1651/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ.1710/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ.1872/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.2182/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
พ.1083/61
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
พ.1086/61
ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:00
พ.1373/60
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ.354/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
พ.513/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ.641/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.1746/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.1837/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.1947/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 09:00
อ.2281/61
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.601/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
เวลา 09:00