หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 189
ขจ.4/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขถ.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขถ.3/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ฉ.35/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ฉ.37/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ท อ25/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
บค.15/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
บค.16/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
บค.17/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
บค.18/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
บค.19/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
บส.10/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
บส.15/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.1016/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1506/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1579/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.1706/58
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1752/58
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.1813/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.187/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.202/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.203/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.203/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.2045/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.217/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.2264/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.234/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.253/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.2726/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.371/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.372/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.373/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.405/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.445/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.446/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.449/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.464/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.471/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.472/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.473/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.484/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.495/61
ไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.531/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.538/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.541/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.543/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.548/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.549/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.550/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.551/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.552/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.553/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.554/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.555/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.556/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.557/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.558/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.559/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.570/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.571/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.581/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.584/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.622/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.642/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.643/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.656/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.657/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.658/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.660/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.663/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.668/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.676/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.677/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.678/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.679/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.680/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.681/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.682/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.683/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.684/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.699/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.745/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.746/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.754/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.760/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.764/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.765/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.766/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.767/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.768/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.770/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.773/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.776/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.788/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.789/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.790/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.844/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.1147/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.115/61
ไต่สวนคำร้อง(คุ้มครองฯ)
เวลา 9.00 น.
พ.1164/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
พ.1365/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
พ.139/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
เวลา 9.00 น.
พ.1489/60
ชี้สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.185/55
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.2066/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
เวลา 9.00 น.
พ.232/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.237/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 13.30 น.
พ.249/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 13.30 น.
พ.250/44
นัดพร้อม
เวลา 9.3
พ.253/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.259/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.264/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
พ.270/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 13.30 น.
พ.279/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.284/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.285/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 13.30 น.
พ.292/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 13.30 น.
พ.293/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.306/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 13.30 น.
พ.307/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.308/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.31/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.311/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.313/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.314/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 13.30 น.
พ.319/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.32/58
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
เวลา 9.00 น.
พ.327/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.333/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.337/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.349/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
พ.354/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.416/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.423/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.432/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบชี้
เวลา 9.00 น.
พ.433/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.436/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.440/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.598/60
ตรวจความพร้อมฟังผล
เวลา 9.00 น.
พ.731/60
ไต่สวนฯ (ขออนาถาฯ)
เวลา 9.00 น.
พ.780/59
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
พ.89/61
ไกล่เกลี่ยชี้ฯสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
พ.973/60
นัดไต่สวน
เวลา 13.30 น.
ลม.1/61
ไต่สวนละเมิด
เวลา 13.30 น.
ศปก.2/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.1031/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1083/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1091/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1093/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1094/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1100/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1105/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1117/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1131/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1139/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1140/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1154/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1163/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1177/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1178/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1179/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1180/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.1184/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.132/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.3
อ.140/61
สืบประกอบ
เวลา 13.30 น.
อ.2012/60
นัดพร้อมฯ
เวลา 13.30 น.
อ.2087/54
ไต่สวนผู้ประกัน
เวลา 9.00 น.
อ.2647/60
นัดตรวจพยานหลักฐานกำหนดฯ
เวลา 9.00 น.
อ.2693/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3025/60
ตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 13.30 น.
อ.304/54
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
เวลา 13.30 น.
อ.3077/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.3192/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3248/59
นัดสอบถาม
เวลา 13.30 น.
อ.3407/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.00 น.
อ.4029/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.4030/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.4059/60
สอบคำให้การกำหนดสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
อ.4264/43
ไต่สวนฯ
เวลา 13.00 น.
อ.454/61
ไต่สวน 1002
เวลา 13.30 น.
อ.552/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.694/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.728/61
นัดพร้อม(ฟังผลการจับ)
เวลา 9.00 น.
อ.843/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.849/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.922/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.923/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.924/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.
อ.981/61
นัดตรวจ
เวลา 9.00 น.