หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
ผบ.1557/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1032/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1077/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1103/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1109/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1158/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.1248/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1868/60
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3360/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3376/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3446/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.3696/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3700/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3702/60
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4238/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1408/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.1495/59
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1509/59
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.528/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)