หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 55
ท อ43/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1154/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.256/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.257/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10.3
ผบ.258/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10.3
ผบ.2722/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.280/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 10
ผบ.502/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.3
พ.1146/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.1237/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1245/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.151/61
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
พ.162/61
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.174/61
ชี้กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.442/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8* เวลา 9.00 น.
พ.453/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 13.30 น.
พ.455/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11* เวลา 13.30 น.
พ.457/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9* เวลา 8.30 น.
พ.459/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7* เวลา 13.30 น.
พ.463/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4* เวลา 13.30 น.
พ.466/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13* เวลา 9.00 น.
พ.467/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3* เวลา 8.30 น.
พ.468/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10* เวลา 8.30 น.
พ.995/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1186/61
ฟังคำสั่ง
เวลา 9.00 น.
อ.12371/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1474/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1591/61
ครบแยกฟ้อง ล.2
เวลา 9.00 น.
อ.1627/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
อ.1630/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
อ.1633/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
อ.1634/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
อ.1641/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
อ.1643/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1644/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
อ.1648/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12/1 เวลา 9.00 น.
อ.1746/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.220/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.280/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3223/60
ฟังผลชำระหนี้หรือคำพิพากษ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.339/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.367/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.38/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.3864/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3927/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3981/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.4007/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.4018/60
ฟังคำสั่ง
เวลา 9.00 น.
อ.4102/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.493/61
ไต่สวนฯ (ส่วนแพ่ง)
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.3
อ.568/61
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.598/61
ตรวจความพร้อมของพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.7956/51
นัดพร้อมสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.915/61
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.917/61
ตรวจความพร้อมพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.