ศาลจังหวัดพัทยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศขายทอดตลาดบังคับคดีนายประกันของศาลจังหวัดพัทยา
ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 137
ผบ.2444/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1518/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2539/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2540/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1006/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1205/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1208/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1231/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1499/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.17/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1743/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1846/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.2207/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.2225/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2363/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2414/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2501/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.2516/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.294/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3614/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.476/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 13
ขจ.9/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ขถ.4/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ขถ.6/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
บค.21/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1536/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1543/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1545/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1550/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1565/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1566/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1567/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1568/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1569/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1570/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1571/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1577/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1580/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1585/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1586/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1593/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1695/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1740/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1741/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1871/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.539/54
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.639/53
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.797/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.799/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.812/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.833/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.837/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.838/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.859/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.878/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.913/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.919/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.926/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.10136/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1041/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.12592/57
ฟังคำสั่งศาล
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1440/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1503/60
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1853/60
ตรวจความพร้อมของพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1854/60
ตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1860/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.195/60
ฟังคำสั่งประกัน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1981/59
ฟังคำสั่งประกัน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2030/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2031/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2191/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2487/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2517/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.2623/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2808/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.2838/60
คุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2944/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2950/60
สอบคำให้การ(ประกัน)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2951/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2961/60
สอบคำให้การ(ประกัน)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2969/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2976/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2977/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3001/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3087/60
ฟังคำสั่งประกัน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3101/60
คุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3103/60
คุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3107/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3114/60
คุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3115/60
คุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3125/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3126/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3127/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3131/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3616/59
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3765/59
ฟังคำสั่งประกัน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5312/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.8393/52
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ441/58
นัดพร้อม/ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
คม.20/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 7
คม.21/60
นัดตรวจ
ห้องพิจารณาที่ 9
ฉ.14/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ท อ37/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14
บส.38/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
บส.39/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1096/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1117/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1126/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1469/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1498/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1505/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1510/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1535/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1548/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1554/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1555/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1572/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1573/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1605/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.2471/59
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.2536/56
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.3703/57
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.4127/57
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1488/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1517/57
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.389/59
ไต่สวนขอเข้าแทนที่ผู้มรณะ
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.623/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้ฯ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.652/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.695/59
ส้บพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.720/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.821/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.827/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.889/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.905/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.975/58
นัดพร้อม/กำหนดนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
คม.4/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.175/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)