หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพัทยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและยุติความรุนแรง   
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
สถิติคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว  
ตรวจสอบผลการรับเงินในคดี  
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพัทยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 134
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานฯ
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับ นายวีระศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานฯ   
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับ นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาและคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับ นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาและคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์   
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ประธานศาลฎีกาเป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ทอดถวายพระภิกษุซึ่งจำพรรษา ณ วัดญาณฯ
ประธานศาลฎีกาเป็นผู้แทนพระองค์อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ทอดถวายพระภิกษุซึ่งจำพรรษา ณ วัดญาณฯ   
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลจังหวัดพัทยาและศาลแขวงพัทยา
ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลจังหวัดพัทยาและศาลแขวงพัทยา   
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 19 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 139 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 2558   
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 6 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 2 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 30 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)   
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับนายอำนาจ  พวงชมภู  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะตรวจราชการ
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับนายอำนาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะตรวจราชการ   
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 90 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถต์   
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 21 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดพัทยา เข้าคารวะ นายอำนาจ พวงชมภู เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
ศาลจังหวัดพัทยา เข้าคารวะ นายอำนาจ พวงชมภู เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 8 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 8 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาศาลแขวงพัทยาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยาเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแขวง
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาศาลแขวงพัทยาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยาเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแขวง   
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 6 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมแสดงความยินดีกับนายวัฒนา วิทยกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมแสดงความยินดีกับนายวัฒนา วิทยกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา   
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 188 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล   
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 118 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”   
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นางนพรัตน์ ชัยศุภกิจ มารดาของนายกิตติวงศ์ ชัยศุภกิจ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นางนพรัตน์ ชัยศุภกิจ มารดาของนายกิตติวงศ์ ชัยศุภกิจ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |