หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพัทยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาล  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและยุติความรุนแรง   
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
สถิติคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว  
ตรวจสอบผลการรับเงินในคดี  
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพัทยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 238
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานแถลงข่าวโครงการ การใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์แทนหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างศาลมีคำสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานแถลงข่าวโครงการ การใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์แทนหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างศาลมีคำสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย   
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงส่งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงส่งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ   
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมประชุมเปิดทำการศาลแขวงพัทยาในรูปแบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมประชุมเปิดทำการศาลแขวงพัทยาในรูปแบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ   
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสมพงษ์ พงศ์อาภรณ์ บิดาของนางพรพรรณ เสวกอาภรณ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสมพงษ์ พงศ์อาภรณ์ บิดาของนางพรพรรณ เสวกอาภรณ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในระบบงานคุมประพฤติ
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในระบบงานคุมประพฤติ   
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล   
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษพัทยา
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษพัทยา
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมมือศาลแขวง Nacka แห่งราชอาณาจักรสวีเดน สืบพยานข้ามประเทศ ในลักษณะการประชุมทางจอภาพผ่านทางระบบ Video Conference
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมมือศาลแขวง Nacka แห่งราชอาณาจักรสวีเดน สืบพยานข้ามประเทศ ในลักษณะการประชุมทางจอภาพผ่านทางระบบ Video Conference   
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับนายธนรัตน์  ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาและคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับนายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาและคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 179 )
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๐ วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง
ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๐ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง   
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 89 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 99 )
ผลการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร โครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการสนับสนุนงานบังคับคดีนายประกันของสำนักงานศาลยุติธรรม"   
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 221 )
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ   
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร   
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 154 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 255 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ   
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 103 )
ศาลจังหวัดพัทยาได้ศึกษาดูงานศาลแขวงสมุทรปราการและศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลจังหวัดพัทยาได้ศึกษาดูงานศาลแขวงสมุทรปราการและศาลจังหวัดมีนบุรี
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 110 )
การสรรหาผู้ประกอบการโรงอาหารของศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |