หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพัทยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาล  
สถิติคดีศาลจังหวัดพัทยา  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
สถิติคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
ตรวจสอบผลการรับเงินในคดี  
ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและยุติความรุนแรง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพัทยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 179
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
การแสดงความจำนงเพื่อเป็นนายประกันอาชีพ นายหน้าประกันอาชีพและบริษัทประกันภัย เพื่อจำหน่ายกรมธรรม์ประกันอิสรภาพ   
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดพัทยาจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีรดน้ำขอพร
ศาลจังหวัดพัทยาจัดพิธีรดน้ำขอพร   
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการสนับสนุนการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑
ศาลจังหวัดพัทยาจัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการสนับสนุนการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑   
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ
งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ   
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ประชุมผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงาน“ยังรักอยูเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือความหวงใย”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงาน“ยังรักอยูเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือความหวงใย”
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 129 )
แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 29 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพัทยา ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557   
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลแขวงสมุทรปราการศึกษาดูงาน
ศาลแขวงสมุทรปราการศึกษาดูงาน   
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพัทยา
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าเชิงลาด ศาลจังหวัดพัทยา(ครั้งที่๓)   
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 3 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนและแบบเปลือยพร้อมติดตั้งและจ้างปรับปรุงรื้อ-ถอนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน   
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 3 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |