หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพัทยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาล  
ส่วนคดีนักท่องเที่ยว  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและยุติความรุนแรง  
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
สถิติคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ตรวจสอบผลการรับเงินในคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพัทยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 208
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ศาลจังหวัดพัทยาต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะตรวจราชการ
ศาลจังหวัดพัทยาต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะตรวจราชการ   
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราช”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราช”   
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
รับสมัครผู้ประสงค์เป็นทนายความขอแรงศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
โครงการไกล่เกลี่ยสดุดีมหาราชา ๘๗ พรรษา   
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางยุพา  นิตย์สุวรรณ มารดานางสาวอัญชลี  นิตย์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญการ
ศาลจังหวัดพัทยาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางยุพา นิตย์สุวรรณ มารดานางสาวอัญชลี นิตย์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญการ
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางเสี่ยง นพศิริ มารดานายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค ๒
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางเสี่ยง นพศิริ มารดานายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
เสนอแนะให้ปรับปรุงระบบคู่สายโทรศัพท์ในการติดต่อราชการศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 185 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณก่อนกำหนด
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณก่อนกำหนด   
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 140 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงาน  “วันรพี” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงาน “วันรพี” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 149 )
ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง แบบพิมพ์ศาล   
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 221 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 185 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดแถลงข่าวโครงการ“ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดแถลงข่าวโครงการ“ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”   
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 145 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ“กีฬาสานสัมพันธ์ศาลจังหวัดพัทยา  ประจำปี ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ“กีฬาสานสัมพันธ์ศาลจังหวัดพัทยา ประจำปี ๒๕๕๗”   
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 106 )
ศาลจังหวัดพัทยาทำบุญครบรอบวันเปิดทำการศาล ก้าวสู่ปีที่  ๑๕
ศาลจังหวัดพัทยาทำบุญครบรอบวันเปิดทำการศาล ก้าวสู่ปีที่ ๑๕   
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 6 ปี บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด สำนักงานทิพย์มณี เคเบิ้ลทีวี (TMN)
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 6 ปี บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด สำนักงานทิพย์มณี เคเบิ้ลทีวี (TMN)   
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะและประชุมประสานความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดพัทยากับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะและประชุมประสานความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดพัทยากับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |