หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพัทยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
เขตอำนาจศาล  
สถิติคดีศาลจังหวัดพัทยา  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
สถิติคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์คดีผู้บริโภค  
ตรวจสอบผลการรับเงินในคดี  
ศูนย์สมานฉันท์สันติวิธีและยุติความรุนแรง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพัทยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 200
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 115 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณก่อนกำหนด
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณก่อนกำหนด   
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงาน  “วันรพี” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงาน “วันรพี” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง แบบพิมพ์ศาล   
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 168 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 169 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดแถลงข่าวโครงการ“ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดแถลงข่าวโครงการ“ชวนปั่น พร้อมสมานสานไมตรี ร่วมกับศาลจังหวัดพัทยา”   
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 132 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ“กีฬาสานสัมพันธ์ศาลจังหวัดพัทยา  ประจำปี ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ“กีฬาสานสัมพันธ์ศาลจังหวัดพัทยา ประจำปี ๒๕๕๗”   
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
ศาลจังหวัดพัทยาทำบุญครบรอบวันเปิดทำการศาล ก้าวสู่ปีที่  ๑๕
ศาลจังหวัดพัทยาทำบุญครบรอบวันเปิดทำการศาล ก้าวสู่ปีที่ ๑๕   
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 6 ปี บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด สำนักงานทิพย์มณี เคเบิ้ลทีวี (TMN)
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมงานทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 6 ปี บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด สำนักงานทิพย์มณี เคเบิ้ลทีวี (TMN)   
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะและประชุมประสานความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดพัทยากับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดพัทยายินดีต้อนรับอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะและประชุมประสานความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดพัทยากับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ  “เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการระงับข้อพิพาทคดีนักท่องเที่ยว”
ศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการระงับข้อพิพาทคดีนักท่องเที่ยว”   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
ศาลจังหวัดพัทยาเปิดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี  ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดพัทยาเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 123 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาให้สัมภาษณ์นักข่าวจากรายการ “Asia Connect” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาให้สัมภาษณ์นักข่าวจากรายการ “Asia Connect” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓   
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการฯและเลี้ยงส่งข้าราชการศาลฯ
ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการฯและเลี้ยงส่งข้าราชการศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 200 )
โครงการ “ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมผู้ประนีประนอมประจำศาล
โครงการ “ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกันอาชีพ นายประกันอาชีพและบริษัทประกันภัย เพื่อจำหน่ายกรมธรรม์ประกันอิสรภาพของศาลจังหวัดพัทยา   
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
ประชุมผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยาครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ประชุมผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยาครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 23 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
ศาลจังหวัดพัทยาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ศาลจังหวัดพัทยาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 159 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |