ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยาอาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยาอาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


เอกสารแนบ