ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยาอาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เอกสารแนบ