ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ยกเลิกการสอบราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ และพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
เอกสารแนบ