ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพัทยาและศาลแขวงพัทยาร่วมจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 2 ครั้งที่ 5/2560

ศาลจังหวัดพัทยาและศาลแขวงพัทยาร่วมจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 2 ครั้งที่ 5/2560


เอกสารแนบ