ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ