ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยาอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยาอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ  บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ