ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่ออำลาข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

ศาลจังหวัดพัทยาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่ออำลาข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ