ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทยา Pattaya Provincial Court โทร 038-252130-2 โทรสาร 038-252134 Email:ptyc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพัทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งราชการที่ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยาให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพัทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งราชการที่ศาลจังหวัดพัทยา


เอกสารแนบ